Algemene voorwaarden

Onder huurder wordt verstaan degene die de verhuurgoederen heeft gehuurd. En het online reserveringsformulier heeft ingevuld. Onder verhuurder wordt verstaan ‘AttractieverhuurFlakkee’ Beatrixstraat 5, 3255 BA Oude-Tonge of een van de medewerkers van dit bedrijf. Huurder verklaart hiermede handelingsbekwaam te zijn, en zorg te dragen voor betaling. Object van deze overeenkomst: Deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van gebruiksvoorwerpen welke zijn omschreven in de factuur en/of pakbon.

Levering en retourneren: De huurder dient zelf het gehuurde bij de verhuurder op te halen en na beëindiging van de verhuurtermijn aan de verhuurder terug te geven, tenzij tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder zal bezorgen en/of retour halen. De gehuurde goederen mogen niet aan derden worden doorverhuurd zonder toestemming van verhuurder. Het halen en retour brengen door de huurder is voor eigen risico van de huurder. Bij bezorgen en/of retourhalen door de verhuurder worden transportkosten in rekening gebracht. Tarieven op aanvraag.

Bij transport, opbouwen, afbreken enz. wordt buiten de transportkosten ook arbeidsloon en (werk)tijden berekend.De attractie kan in overleg de dag voor de huurdatum worden afgehaald. In geval van bezorging brengen wij bezorg en reiskosten in rekening. U dient de attractie na de huurperiode voor 9.30 uur terug te brengen.
In onderling overleg kan in bepaalde gevallen hiervan worden afgeweken.

U dient zelf zorg te dragen voor een verlengsnoer, deze kan echter eventueel bij ons gehuurd worden.